Πρόγραμμα Λογοθεραπείας & αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών

Πρόγραμμα Λογοθεραπείας & αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών

 

Με στόχο την έγκαιρη προετοιμασία των παιδιών για την ομαλή μετάβασή τους από τους Παιδικούς Σταθμούς στις επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης, υλοποιούμε Πρόγραμμα Πρόληψης Μαθησιακών Δυσκολιών – Λογοθεραπείας. 

Το Πρόγραμμα Πρόληψης Μαθησιακών Δυσκολιών - Λογοθεραπείας έχει σκοπό να θωρακίσει μαθησιακά τα παιδιά που φεύγουν από τους Παιδικούς Σταθμούς και πραγματοποιείται με την εποπτεία ειδικών οι οποίοι με τη μορφή συζήτησης συλλέγουν πληροφορίες συμπληρώνοντας ένα Test Αξιολόγησης για όλα τα παιδιά των προσχολικών τμημάτων. 

Η έγκαιρη ανίχνευση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών είναι ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω μαθητική ζωή του παιδιού κι οι γονείς είναι σημαντικό να ενημερωθούν υπεύθυνα για τη σχολική ετοιμότητα των παιδιών τους. Η ενημέρωση των γονέων γίνεται με ειδικό απαντητικό έντυπο και είναι απόρρητη.

Μήνυμα του Προέδρου

Σας καλωσορίζω στην μεγάλη οικογένεια των Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

Διαβάστε Περισσότερα...

Search