Ανακοινώσεις

2019-2020:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΣΤΑΘΜΟ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΣΤΑΘΜΟ  (1ης ΕΠΙΛΟΓΗΣ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Εγγραφές για το Σχολικό Έτος 2019-2020

Οι εγγραφές θα γίνουν από 13-5-2019 εώς και 31-5-2019

Ανακοίνωση Εγγραφών

Ανακοίνωση για τα Τροφεία και την Μοριοδότηση

Τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Αίτηση Εγγραφών

Υπεύθυνη Δήλωση για την ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνη Δήλωση για την Αίτηση Εγγραφής


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2017

> ΠΕ Ψυψολόγων για τοιχοκόλληση
> ΠΕ Λογοθεραπευτών για τοιχοκόλληση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»(Περίοδος 2017-2018) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ


> ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
> ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ
ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 2017
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Δημοσίευση συνοπτικής οικονομικής κατάστασης προϋπολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Δήμου Φυλής 

-- προβολή (pdf)
 
ΝEO (13/2/2017): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡ. ΣΜΕ 1/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

> ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 
ΝEΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 - 2017:

1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ & ΙΠΠΟΤΕΣ"

2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ"

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ "ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ"

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ "ΟΝΕΙΡΟΚΗΠΟΣ"

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ "ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ"

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ "ΦΕΓΓΑΡΟΣΤΡΑΤΑ"

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΖΩΦΡΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΩΦΡΙΑΣ "ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΤΟΥΣΕΣ"
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ: 
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 


Ανακοίνωση για τις/τους αιτούσες/αιτούντες (12/7/2016)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Διευκρινιστική πληροφορία για τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ενδεικτικός και μη εξαντλητικός κατάλογος φορέων και δομών, που εκδήλωσαν την πρόθεση τους να συμμετέχουν στη δράση (8/7/2016)
 
ΕΣΠΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2016-2014: 


Ανακοίνωση - πρόσκληση προς τους φορείς - δομές στο πλαίσιο της δράσης: "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" έτους 2016-2017 (24/6/2016)


Υπεύθυνη δήλωση για φορείς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 2015-2016

Αίτηση - δήλωση νέων φορέων για την παροχή υπηρεσιών

Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017 (ΚΥΑ Αριθμ. 16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166)
 
ΝEO: Διακήρυξη Πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ/ΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ): 
 
ΝEO: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:
 
 

Μήνυμα του Προέδρου

Σας καλωσορίζω στην μεγάλη οικογένεια των Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

Διαβάστε Περισσότερα...

Search