Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

2018-2019

Ανακοίνωση Πληρωμής Τροφείων

Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων Επιτυχόντων, Επιλαχόντων, Επιτυχόντων/Μεταφερομένων & Εκπρόθεσμων αιτήσεων

Πίνακες τελικών αποτελεσμάτων Επιτυχόντων, Επιλαχόντων, Επιτυχόντων/Μεταφερομένων & Εκπρόθεσμων αιτήσεων

Ανακοίνωση σχετικά με τους πίνακες τελικών αποτελεσμάτων επί της μοριοδότησης

Πίνακες τελικών αποτελεσμάτων επί της μοριοδότησης ανά σταθμό

2018-2019

Ανακοίνωση σχετικά με τους πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων επί της μοριοδότησης

Πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων επί της μοριοδότησης ανά σταθμό (1ης επιλογής)


Αποτελέσματα προσλήψεων προσωπικού (ΣΟΧ)

Ανακίνωση προσλήψεων προσωπικού μεσύμβαση ορισμένου χρόνου

Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεωνεργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2017

> ΠΕ Ψυψολόγων για τοιχοκόλληση
> ΠΕ Λογοθεραπευτών για τοιχοκόλληση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»(Περίοδος 2017-2018) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ


> ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
> ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ
ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 2017
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Δημοσίευση συνοπτικής οικονομικής κατάστασης προϋπολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Δήμου Φυλής 

-- προβολή (pdf)
 
ΝEO (13/2/2017): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡ. ΣΜΕ 1/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

> ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 
ΝEΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 - 2017:

1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ & ΙΠΠΟΤΕΣ"

2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ"

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ "ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ"

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ "ΟΝΕΙΡΟΚΗΠΟΣ"

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ "ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ"

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ "ΦΕΓΓΑΡΟΣΤΡΑΤΑ"

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΖΩΦΡΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΩΦΡΙΑΣ "ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΤΟΥΣΕΣ"
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ: 
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 


Ανακοίνωση για τις/τους αιτούσες/αιτούντες (12/7/2016)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Διευκρινιστική πληροφορία για τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ενδεικτικός και μη εξαντλητικός κατάλογος φορέων και δομών, που εκδήλωσαν την πρόθεση τους να συμμετέχουν στη δράση (8/7/2016)
 
ΕΣΠΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2016-2014: 


Ανακοίνωση - πρόσκληση προς τους φορείς - δομές στο πλαίσιο της δράσης: "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" έτους 2016-2017 (24/6/2016)


Υπεύθυνη δήλωση για φορείς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 2015-2016

Αίτηση - δήλωση νέων φορέων για την παροχή υπηρεσιών

Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017 (ΚΥΑ Αριθμ. 16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166)
 
ΝEO: Διακήρυξη Πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ/ΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ): 
 
ΝEO: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:
 
 

Μήνυμα του Προέδρου

Σας καλωσορίζω στην μεγάλη οικογένεια των Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

Διαβάστε Περισσότερα...

Search