Δράσεις 2023-2024

Η κατανόηση των χωρικών εννοιών είναι μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες οπτικής αντίληψης, καθώς επηρεάζει τη συμμετοχή και την επίδοση των παιδιών σε καθημερινές δραστηριότητες. Βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν το περιβάλλον και να μπορέσουν να οργανώσουν το καθετί γύρω τους. Ο τρόπος με τον οποίο ένα παιδί κατανοεί και ερμηνεύει τον χώρο, επηρεάζει το πώς θα κινηθεί μέσα σε αυτόν, θα παίξει και θα μάθει. Επηρεάζει τη συμμετοχή του σε κινητικά παιχνίδια, την εκτέλεση απλών καθημερινών δραστηριοτήτων, το παιχνίδι του αλλά και τις δεξιότητες οργάνωσης του χώρου.

Εμείς στο Βρεφικό Σταθμό Ζωφριάς επικεντρωθήκαμε σε βασικές χωρικές έννοιες όπως, μέσα - έξω, πάνω - κάτω, μπροστά - πίσω.

Search