Δράσεις 2023-2024

Στον βρεφικό σταθμό λίμνης βάλαμε την ανοιξιάτικη φορεσιά μας στολισαμε και η διάθεση μας είναι πια χρωματιστή!!!

Search