Τα ψαράκια στα νερά

Κολυμπάνε με χαρά.

Φεύγουνε , γλιστράνε

Παρακάτω πάνε.

Ανεβαίνουν στον αφρό

Κατεβαίνουν στο βυθό.

 

Κατασκευές από το Α’ τμήμα Παιδικού Σταθμού Αγίου Ιωάννη

Search