Θεματική ενότητα '"Μαθαίνω να αναγνωρίζω τα συναισθήματα μου"

Η αναγνώριση συναισθημάτων αποτελεί τον βασικό πυλώνα της συναισθηματικής αγωγής.

Μέσα από παιχνίδια και μουσικοκινητικές δραστηριότητες μαθαίνουμε να:

  • Αναγνωρίσουμε τα συναισθήματα μας
  • Διαχωρίσουμε τα αρνητικά από τα θετικά συναισθήματα
  • Κατανοήσουμε πως οι άλλοι έχουν διαφορετικά συναισθήματα από εμάς
  • Καταλάβουμε πως τα συναισθήματα τα νιώθουν όλοι και τα διαχειρίζονται με διαφορετικό τρόπο

Η αναγνώριση συναισθημάτων δεν αποτελεί μόνο μια δεξιότητα. Είναι μια βάση. Βάση στήριξης για επόμενες κοινωνικό-συναισθηματικές δραστηριότητες που μπορούν να αποκτήσουν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο αλλά και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μια τάξη είναι μια μικρή κοινότητα, όπου τα μέλη της χρειάζονται να κατανοήσουν τους κανόνες, τις πράξεις αλλά και τις συνέπειες για να μπορέσουν να συμβιώσουν αρμονικά. Γνωρίζοντας τα συναισθήματα μας, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα εμάς και τους άλλους γύρω μας με αποτέλεσμα να εκφραζόμαστε αλλά και να συνεννοούμαστε καλύτερα!

 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΖΩΦΡΙΑΣ

Search