"Η Εναλλαγή ημέρας και νύχτας"

Μια θεματική με πολλές προεκτάσεις και μεγάλο ενδιαφέρον. Τα παιδιά των τμημάτων του Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας, άκουσαν παραμύθια, τα δραματοποιησαν, έκαναν κατασκευές με πολλές τεχνικές ,εξερεύνησαν, αναζήτησαν, έμαθαν και έκαναν και πιζαμα πάρτυ!!!! Ο κόσμος μπορεί να είναι υπέροχος και τη μέρα και τη νύχτα!!!

Search