• Τοποθέτηση προστατευτικής μεμβράνης στις πόρτες και τα τζάμια των Σταθμών.
 • Εγκατάσταση τάπητα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
 • Διακόσμηση εξωτερικών χώρων.
 • Διακόσμηση και συντήρηση οργάνων παιδικών Χαρών.
 • Κατασκευή στεγάστρων.
 • Τοποθέτηση προστατευτικού υλικού σε επικίνδυνες γωνίες των Σταθμών.
 • Δάπεδα ασφαλείας στους εσωτερικούς χώρους.
 • Συντήρηση και βάψιμο περίφραξης.
 • Πυράντοχες πόρτες ασφαλείας για λόγους πυρασφάλειας.
 • Τοποθέτηση πινακίδων με επωνυμία σταθμών.
 • Αντικατάσταση κατασκευών αλουμινίου.
 • Παγκάκια και καλάθια απορριμμάτων στους προαύλιους χώρους.
 • Τοποθέτηση προστατευτικού υλικού σε επικίνδυνα σημεία εξωτερικών χώρων των Σταθμών.

Search