Διοίκηση-Οργανόγραμα

Διοίκηση - Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα Παιδικών Σταθμών Δήμου Φυλής

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο Παιδικών Σταθμών Άνω Λιοσίων: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καμαρινόπουλος Παναγιώτης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σαρλάς Μαρίνος

ΜΕΛΗ
Καμπόλης Δημήτριος
Οικονομάκης Μιχαήλ
Σκαμαντζούρας Κων/νος
Παπαϊωάννου Κων/νος
Τούση Δήμητρα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αντωνόπουλος Γεώργιος
Κούρκουλος Γεώργιος
Τσίγκος Δημήτριος
Γεωργιάδης Βασίλειος
Αβράμης Σταμάτιος
Κλόκουζας Κωνσταντίνος

Μήνυμα του Προέδρου

Σας καλωσορίζω στην μεγάλη οικογένεια των Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

Διαβάστε Περισσότερα...

Search